Saturday, August 13, 2016

Git Eclipse TFS 401 403 Unauthorized


Problem:
Eclipse Git plugin eGit used with TFS (Team Foundation Server) causes authentication error:
401 or 403 UnauthorizedConsequences:
Unable to validate SSL certificate.
Unknown certification authority.
SSL verification disabled.Solution:
To make command line Git working:
Open: Edit Environment Variables For Your Account
Set user environment variable:
GIT_SSL_NO_VERIFY=trueTo make eGit working, open Eclipse menu:
/ Window / Preferences / Team / Git / Configuration

Open tab User Settings:
Location: D:\.gitconfig
[http]
          sslVerify = true
[credential]
            helper = wincred

Open tab System Settings:
Location: C:\software\git\mingw64\etc\gitconfig
[credential]
            helper = managerDetails explained:
Due to issue jGit, eGit has to be configured as "sslVerify = true" to work properly. Otherwise causes "401 Unauthorized".
Command line Git needs "sslVerify = false", that is exactly oposite than eGit configuration. Fortunately, this directive can be overriden later by environment variable "GIT_SSL_NO_VERIFY=true".
Problem solved.

Thursday, June 02, 2016

Android Device manager Samsung reset factory defaults

Google Android Device manager and Samsung Find My Mobile - reset to factory defaults These options are valuable in case you lose your device.Google - Android Device manager

Go to Google Play
On right top corner click Settings gear button
Choose Android Device Manager
Sign in
Map will appear and system will start locating your Android device.
Options are:

Ring = will ring your device at full volume for 5 minutes.
Lock = will lock your device.
Erase = will erase your data and perform factory reset.Samsung - Find My Mobile

You can also use Samsung Find My Mobile service. Sign in with your Samsung account, then you have similar options:

Ring my device
Lock my device
Wipe my device
Find My Mobile = this is on left top corner arrow
Sunday, May 01, 2016

Windows must-have tools - when reinstalling


Basic:

Avast antivirus
uncheck:
/ Avast / Settings (right top gear) / General / Privacy / Participate in data sharing
md5sum for Windows
Firefox
Chrome (Lightsaber Escape?)
SysInternals Process ExplorerTools:

F.Lux
VLC (non https: VLC)
non https: Irfan View - download 32bit - download 64bit - (info)
non https: 7-zip
Adobe Acrobat Reader DC
WinSCP
FormApps_Signing_Extension (formulare OSVC)
Citrix receiver
Microsoft security essentials
Adobe Flash player download - system plugin download
SkypeFix Windows update:

Problem: Windows update wuauctl wuauserv 100% cpu usage.
Solution: Download Windows Update Client - rollup July 2016
Direct link for Win7 x64: Windows Update Client - Windows 7 update rollup for x64Google drive
 - about - home
 - download for PC - desktop
 - Guide get started
 - using guide
 - Guide install to PC
 - web access
 - Docs home
 - used storage
 - Chrome pluginGoogle etc
Google drive - download for PC - desktop
Google Apps
Google FormsDev:
non https: Java JDK 8 (optionally Documentation)
non https: Tomcat
non https: WinMerge - downloads
WinDiff

Android Studio Bundle - overview
 - non https: samsung galaxy s3 usb driver development
 - non https: samsung galaxy s3 usb adb driver
 - development
ConEmu
Free Commander - downloads
Garmin Express
Git Windows - Git gui
Git for Windows - Github: Git for Windows at Github
GitHub desktop
Squirrel SQL
XML Spy
TortoiseSVN - download
non https: Tigris TortoiseSVN
Tortoise Hg ...
SysInternals suite - allinOne.zip - live - live directory - utils index
CygWin for x64
non https: MinGW -  installer - https: sf installer - https: download
BitLocker – flash disk encryption for Windows
TrueCrypt - win lin openDev notes:

BitBucket
CesNet Speed Test
Others Windows updates 2:
reset updates
reset updates manuallySecurity software check-up:
Lavasoft AdAware
SpyBot SD (Search and Destroy)
Spyware BlasterWindows built-in tools:
Screen saver:
scrnsave.scr /s

Windows 10 after start run Startup menu:
shell:startup

Startup for all users:
shell:common startup

MD2 MD4 MD5 SHA1 SHA256 SHA384 SHA512
Checksum checksum SHA256 SHA512:
certutil -hashfile c:\Users\JDoe\Desktop\abc.exe SHA512

Friday, April 01, 2016

Přehled OSVČ o příjmech a výdajích pro ČSSZ

Přehled OSVČ o příjmech a výdajích pro ČSSZOtevřít

Rozcestník tiskopisů OSVČ  (všechny roky)
Přihlásit se (přes datovou schránku)
Otevřít Přehled OSVČ 2018
Klepnout na Vyplnit tiskopis (s přihlášením) - použije se ID datové schránkyPostup vyplnění

Přihlásit se přes datovou schránku.
(Většina údajů se vyplní automaticky z datové schránky)

Formulář v roce 2021 pro rok 2020:
Místně příslušná OSSZ: OSSZ Plzeň - město
E-mail:
Telefon:
B. 13.: zaškrtnu "jen hlavní" a "1-12"
D. 20.: vyplním řádek 45 z Daňového přiznání
D. 30.: nechám prázdné
D. 36.: úhrn záloh získám z Inventura stavu pohledávek
D. 37.: doplatek - zaplatit, nebo přeplatek - zadat číslo účtu pro vrácení
F.    :    hlavní
F. 39.: vypočítaná nová výše záloh - nastavím si trvalé platby
F. 40.: zaškrtnu a vyplním 0 (nechci dobrovolnou účast na nemocenském pojištění)
G.  a.: zaškrtnu "Vraťte na účet", vyplním číslo účtu
H. 41.: ano
42 datumStarší formuláře:
Do Přehledu řádku 13: Jsem povinen/povinna = zaškrtnout Ano.
Do Přehledu řádku 17: Účtování v hospodářském roce: "Ne" (ponechat)
Do Přehledu řádku 18: V roce 2018 jsem vykonával/a SVČ - zaškrtnout "jen hlavní",
"Hlavní SVČ jsem vykonával/a v měsících" - zaškrtnout "1-12".
Do Přehledu řádku 25 (dříve 26): Daňový základ = vyplnit hodnotu z daňového přiznání z řádku 45.
Do Přehledu řádku 26: 12 = počet měsíců kdy je považován za OSVČ
Do Přehledu řádku 27: 12 = aspoň po část
Do Přehledu řádku 38: Úhrn zaplacených záloh na DP (vyplnit z Inventura stavu pohledávek - Platba zálohy na DP: Celkem Kč)
Do Přehledu řádku 39: Rozdíl mezi Pojistným a Úhrnem záloh = Doplatek = Pošlu na účet ČSSZ (5.4. 2018)
Do Přehledu řádku 41: Měsíční záloha na DP = Nové pravidelné platby ČSSZ (od 1. 5. 2018)
Do Přehledu řádku 42: Měsíční pojistné na NP = zaškrtnout a vypnit 0 (nulu), když nejsem
dobrovolný účastník nemocenského pojištění (NP).

H. Výše zálohy na důchodové pojištění : zaškrtnout "Hlavní činnost"


Další info a odkazy

Pokyny pro vyplnění přehledu
Inventura stavu pohledávek - výpis, kolik jsem zaplatil a kolik mám zaplatit ČSSZ
Kontrola nastavení počítače - instalace pluginů
Do kdy vyplnit přehled? Do 1. 5. 2017 (2016)
Tiskopisy k vyplnění na PC - Rozcestník všech tiskopisů
ePortál ČSSZ


Thursday, March 31, 2016

Přehled OSVČ pro VZP o příjmech a výdajích

Přehled pro VZP
Každá zdravotní pojišťovna to má jinakOnline formulář

OLD: Na stránkách formulářů stáhnu online Přehled, otevřu si Poučení a začnu vyplňovat.

Musím podat nejpozději do 1. května nebo nejbližší pracovní den.

Řádek 1: Z daňového přiznání řádek 101
Řádek 2: Z daňového přiznání řádek 102
Řádek 4-6: 12
Řádek 6: Počet měsíců ve kterých pro osvč platil minimální vyměřovací základ: 12
Typ zálohy: zaškrtnout Výpočet

Řádek 43: Jednorázový Doplatek - zaplatím 5. 4. 2018
Řádek 51: Nové pravidelné zálohy - budu platit od 1. 5. 2018

Přehled poslat Datovou schránkou do VZP - id schránky i48ae3q (najdu na webu VZP Kontakty)

Sunday, March 20, 2016

Kontrolní hlášení DPH


Kontrolní hlášení DPHPřihlásím se do DIS
(pak se mi většina údajů vyplní sama, samo se to uloží, samo podepíše, samo odešle)Daňové přiznání k DPH
Otevřu Daňový portál:
www.daneelektronicky.cz nebo mojedane.cz
Kliknu na:
Elektronická podání pro finanční správu
Kliknu na:
Elektronické formuláře
Najdu sekci Daň z přidané hodnoty.Otevřu formulář
Kontrolní hlášení DPH platné od 1.1.2016 (EPO2)Vyplním formulář

Vyplním své základní údaje

Moje příjmy napíšu do
A.4.
DPPD = DUZP
Základ daně = příjem bez DPH

Moje výdaje napíšu do
B.3.
Základ daně 1 = Základní 21%
Základ daně 2 = 1. snížená 15%
Kód režimu plnění = 0
§ 44 ZDPH = nechat prázdné (nezaškrtnuté)Kontrola formuláře
Zkontroluju PDF
Oddíl B3 - sloupce 1 až 4
Oddíl C:
  řádek 1 = čistý příjem bez DPH
  řádek 40 = základ základní daně 21%
  41 = základ 1. snížené daně 15%Odešlu
Podobně jako Daňové přiznání, schovám si elektronické potvrzeníKontrola stavu podání
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/sepo/sepo.facesThursday, March 17, 2016

Daňové přiznání k DPH

Jak vyplnit Daňové přiznání k DPHPřihlásím se do DIS
(pak se mi většina údajů vyplní sama, samo se to uloží, samo podepíše, samo odešle)Kontrola nastavení počítače
Otevřu Daňový portál:
www.daneelektronicky.cz nebo mojedane.cz
Kliknu na:
Elektronická podání pro finanční správu
Vyberu:
Kontrola nastavení počítače, nainstaluju pluginy a certifikáty, povolím popup okna z *.mfcr.cz.
Když je vše OK, pokračuji s registracíDaňové přiznání k DPH
Otevřu Daňový portál:
http://www.daneelektronicky.cz/
Kliknu na:
Elektronická podání pro finanční správu
Kliknu na:
Elektronické formuláře
Najdu sekci Daň z přidané hodnoty.Otevření formuláře
Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011 (EPO2)
Spustím Průvodce, případně vyberu Načtení ze souboru
Vyplním všechny povinné položky formuláře.
Mezi stránkami se pohybuju pomocí modrého menu vpravo.Pokyny k položkám registračního formuláře
Otevřu Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011 (EPO2)
Pokyny online
Spustím průvodce
Finanční úřad vyplním podle trvalého bydliště
Typ plátce: Plátce daně
Hlavní ekonomická činnost - vyplním stejně jako v ročním daňovém přiznání
za zdaňovací období - vyplním číslo měsíce a rok
Typ daňového subjektu Fyzická osoba
Vyplním osobní údaje, DIČ je jako rodné číslo (CZ už je tam předepsané)
Obec začnu psát, přesný název vyberu ze seznamu
Vyplním telefon a email
Strana 4/9:
V sekci
I. Zdanitelná plnění vyberu pro
tuzemské služby
1. řádek.
Vyplním:
Základ daně = částka bez DPH (např. 10000)
Daň na výstupu = částka daně v Kč (není to v %, a ne celková částka včetně DPH, např. 2100)
Strana 6/9:
IV. Nárok na odpočet daně
Zde můžu uvést náklady, například:
řádek 40. základní: základ daně 1000Kč, v plné výši 210Kč.
řádek 41. snížená: základ daně 1000Kč, v plné výši 150Kč.
řádek 46. odpočet daně celkem: 360Kč - vyplní se samo, jenom zkontroluju.Poznámky
Místní příslušnost podle § 13 odst. 1 daňového řádu je trvalé bydliště
DIČ u fyzické osoby je stejné jako rodné číslo
V sekci C. ODDÍL - daň z přidané hodnoty
Vyplním cenu bez DPH a samotnou spočítanou DPH
V sekci VI . Výpočet daně
Vyplním Daň na výstupu
a Vlastní daňKontrola formuláře
Po vyplnění je možné zobrazit Protokol chyb a opravit formulář.
Zkontroluju řádky:
1: Například základ daně 10 000 Kč, na výstupu 2 100 Kč
40, 41, 46: Základní daň, snížená daň, součet
62-65: Daň za moje služby, uplatňovaný odpočet za cizí služby, rozdíl.Uložení a odeslání
Když je vše v pořádku, po kontrole formuláře je možné:
Uložit rozpracovaný formulář
Uložení k odeslání do datové schránky
Odeslat do datové schránky (to je nejlepší).Po odeslání formuláře musím
uložit si soubor s potvrzením odeslání.
Uložit odeslaný formulář.
Uložit potvrzující kód.
Uložit přístupové jméno a heslo pro sledování odeslané zprávy.Kontrola stavu podání
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/sepo/sepo.faces


Wednesday, March 09, 2016

Porovnání hypoték a bankovních účtů

Kritéria: Free, Hypo, online.

AirBank
hypotéka s chytrou rezervou a 1.89% - na hypotéky je teď nejlepší
nabízí více účtů (až 10) zdarma (pro osobní i pro podnikání)
málo bankomatů, výběr z cizího za 25 Kč nebo přejít na vyšší tarif: paušálně za 100 Kč na měsíc
některé služby placené, ale ošklivý poplatek hodím do koše!
https://www.airbank.cz/

Fio
hypotéka s chytrou rezervou a dobrým úrokem
hypotéka - normální, refinancování, americká
dobré pro investice - na burze, do akcií, komodit, cenných papírů, měn, BTC/crypto, atd.
investice - semináře - aplikace eBroker
musím zvlášť osobní a podnikatelský účet (mají číslo účtu na přání)
programátorské API
platební terminály a brány pro eshopy
http://www.fio.cz/


EquaBank
zdarma účet (zvlášť podnikatelský a osobní)
zdarma karta
zdarma výběry ze všech bankomatů v ČR
zdarma příchozí a odchozí platby
výběry a platby v zahraničí za 9 Kč, ale cashback zdarma
výhodný telefonní tarif s internetem od uFon
hypo dokážou dorovnat podle konkurence, ale bez chytré rezervy
https://www.equabank.cz/

mBank
moc nezaujalo:
dobré hypo, od 1.63% s jedno ročním fixem, ale bez chytré rezervy
při platbě aspoň 500 Kč měsíčně je zdarma účet a karta, jinak platím 29 Kč měsíčně
http://www.mbank.cz/

Komerční Banka
obecně průměr, ale štěstí na člověka: p. Lukáš Bechyňák, KB Lužiny a KB Nové Butovice
je schopný domluvit cenovou výjimku na úrokovou sazbu
odpustit mnohé poplatky - hypo i trvalé

Hypoteční Banka
velmi dobrá úroková sazba
umí tranche

Moneta
Pozor na chytrou rezervu - je to trik

Banka hypo obecně
HPP vs IČO - bonita klienta, skórování, daňové přiznání
ručení jinou nemovitostí - většinou nelze, možná AirBank?
čerpání kdy - tranche, po kolaudaci, po zapsání do katastru...

Při koupi nemovitosti a developerského projektu
reference majitelů - podobných předchozích projektů
3D model a náhled projektu
projektová dokumentace, plánky
Internet
podlahové topení
energetická třída (B je super)
materiály

Kdo vlastní české banky


Wednesday, February 03, 2016

Night Monitor Red Heat Up

Heat up your monitor color to red during night work.

I am using F.lux on my PC:
https://justgetflux.com/

I am using Twilight on Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.urbandroid.lux

Both apps work nice.

You can also use open-source RedShift:
http://jonls.dk/redshift/

Resources (Czech-only):
Ohřejte studené světlo svého monitoru a šetřete oči
http://www.root.cz/clanky/ohrejte-studene-svetlo-sveho-monitoru-a-setrete-oci/

Sunday, January 24, 2016

IPv6: disable, enable, prefer, auto configDisable IPv6 in Windows:

netsh interface teredo set state disabled
netsh interface ipv6 6to4 set state state=disabled undoonstop=disabled
netsh interface ipv6 isatap set state state=disabled

netsh int ipv6 isatap set state disabled
netsh int ipv6 6to4 set state disabled
netsh interface teredo set state disable

regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TCPIP6\Parameters
DisabledComponents = DWORD 0xffffffff
https://www.ipv6.cz/Jak_vypnout_IPv6

reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponentsEnable IPv6 in Windows:
Microsoft Quick Fix
http://support.microsoft.com/kb/929852Prefer IPv6 over IPv4:
Control prefix policies
netsh int ipv6 sho prefix

Precedence  Label  Prefix
----------  -----  --------------------------------
        50      0  ::1/128
        40      1  ::/0
        30      2  2002::/16
        20      3  ::/96
        10      4  ::ffff:0:0/96
         5      5  2001::/32Client IPv6 auto configuration:
Radvd - Linux daemon for IPv6 auto configuration of network clients
DHCPv6IPv6 via SixXS

Note:
For all commands: run as administrator.IPV6 over Sixxs:
Works behind NAT and multiple NATs.
Public IP is not required.
Local brokers available.

https://www.sixxs.net/
https://www.sixxs.net/faq/account/?faq=10steps
Sixxs

IPv6 over Czech Sixxs:
Tunnel mechanisms comparison - practical experiences in Czech Internet
Linux only
Czech only


IPv6 via Teredo

Note:
For all commands: run as administrator.rem IPv6 via Teredo - CZ NIC:
netsh int ipv6 set teredo client
netsh int ipv6 set teredo client teredo.nic.cz

rem IPv6 via Teredo - Microsoft:
netsh int ipv6 set teredo client teredo.ipv6.microsoft.com.

rem Disable Teredo:
netsh int ipv6 set teredo disabled
netsh interface teredo set state disabled

rem Teredo default settings:
netsh interface teredo set state type=default servername=default refreshinterval=default clientport=defaultIPv6 via 6to4

Note:
For all commands: run as administrator.
You need public IPv4 address to establish 6to4.Enable IPv6 over 6to4:
netsh interface ipv6 6to4 set state state=enabled undoonstop=default
IPv6 via TunnelBrokerSetup IPv6 via TunnelBroker:
Hurricane Electric provides IPv6 tunneling service tunnelbroker:

Register your account and tunnel:
tunnelbroker (register)

rem Disable teredo to prevent interference:
netsh interface teredo set state disabled

rem Enable TunnelBroker:
rem Enter IPv4 address of your uplink interface
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel interface=IP6Tunnel 192.168.0.101 216.66.86.122

rem In case of public IPv4 address, enter real IPv4 address:
rem netsh interface ipv6 add v6v4tunnel interface=IP6Tunnel 89.233.156.31 216.66.86.122

netsh interface ipv6 add address IP6Tunnel 2001:470:6e:62f::2
netsh interface ipv6 add route ::/0 IP6Tunnel 2001:470:6e:62f::1

rem Disable TunnelBroker:
netsh interface ipv6 show interface
rem Find IP6Tunnel:
netsh interface ipv6 show interface | findstr IP6Tunnel
rem Find interface id, fill it to next command:
netsh interface ipv6 delete interface idFriday, January 15, 2016

Povinnosti plátce DPH

Povinnosti plátce DPHCo musím dodržovat:

Povinnosti plátce DPH:
http://www.jakpodnikat.cz/dph.php

Daňová evidence plátce DPH:
http://www.jakpodnikat.cz/platce-dph-danova-evidence.php
Faktura nad 10 000 Kč musí obsahovat DIČ dodavatele i původní číslo daňového dokladu dodavatele.

Daňové přiznání k DPH:
http://www.jakpodnikat.cz/dph-danove-priznani-formular.php
- Posílat každý měsíc

Posílat kontrolní hlášení k DPH:
http://jakpodnikat.cz/kontrolni-hlaseni-dph.php
- Posílat každý měsíc

Archivace dokladů:
- Archivovat 10 let daňové doklady a daňovou evidenci.

Základní sazba DPH:
21%

Mám nárok na odpočet DPH:
Jenom s platným daňovým dokladem
Musí to být pro účely podnikání
Uvedu do v Daňovém přiznání, nesmím to uvést pozdě, tj. promlčet. Nejpozději do 3 let, pak to neplatí.
Můžu uvést i faktury placené až 12 měsíců před registrací k DPH.
Můžu uvést i faktury placené z cizího účtu, když je to opravdu pro mé podnikání.
http://www.jakpodnikat.cz/narok-na-odpocet-dph.php

Kam platit:
Na svůj příslušný Finanční úřad - číslo účtu v přehledu, variabilní symbol = DIČ bez "CZ"Zdroje:
http://www.jakpodnikat.cz/dph.php - povinnosti plátce DPH

https://www.idoklad.cz/blog/musim-se-stat-platcem-dph-co-ted

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady - přehled finančních úřadů a jejich datových schránek

Musím plnit
povinnosti plátce DPH:
http://www.jakpodnikat.cz/dph.php

Seznam tiskopisů
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

IPv6

IPv6

How to setup IPv6 on Windows 7 and LinuxEach IPv6 technology is described in one of following articles:

IPv6 via TunnelBroker
IPv6 via 6to4
IPv6 via Teredo
IPv6 via SixXSNote:
For all commands in Windows: run as administratorIPv6 Sites:
http://www.nebezi.cz/ - IPv6 only site
http://www.kame.net/ - animated tortoise
http://ipv6.google.com/
https://www.terena.org/webcam/ - IPv6-only webcam, live stream
https://www.sixxs.net/misc/coolstuff/ - list of IPv6 sites, jako za starejch casu, drevni doby modemuLinks:
https://www.ipv6.cz/
Quick start

Windows 7 IPv6
https://www.ipv6.cz/MS_Windows_7_a_Vista

https://www.nic.cz/ipv6/
and its copy:
https://www.nic.cz/6to4/
6to4
Teredo
How to prefer 6
Win, Linux, Mac
Czech only

https://podpora.nic.cz/page/661/ipv6-tunelovaci-mechanismy---instalace-a-nastaveni/
6to4
6in4
Teredo
Sixxs
- multiple providers, multiple technologies/mechanisms, Czech only

http://www.root.cz/clanky/jak-zprovoznit-ipv6-tunel-pres-cesky-bod-sixxs/
IPv6 over Czech Sixxs
Tunnel mechanisms comparison - practical experiences in Czech Internet
Linux only
Czech only

http://www.root.cz/clanky/6to4-nejjednodussi-cesta-k-ipv6/
6to4
Quick start
Linux only
Czech onlyThursday, January 14, 2016

Registrace plátce DPH

Registrace plátce DPH pro živnostníka (Czech only)

Stručně:

Zaregistruju datovou schránku
Vyplním formulář
Odešlu přes datovou schránku nebo přímo.

Podrobně:

Zaregistruju si datovou schránku
(Od 2016 povinně) jako Fyzická podnikající osoba.

Najdu nejbližší Czech Point
https://goo.gl/Omj6B1
Nejlépe na větší poště s logem CzechPoint. Přijdu včas, do 17:00, nebo nejlépe přes den, když je klid.

Vezmu s sebou
Občanku
IČO
připravím si email pro zaslání prvního hesla

Přepážka
Půjdu k přepážce s logem CzechPoint.
Řeknu, že si chci zaregistrovat:
novou Datovou schránku jako Fyzická podnikající osoba.Dostanu
potvrzenou žádost (papír A4) s id schránky. Heslo dostanu do emailu. Mají na to 3 dny, ale bylo to hned.

Aktivace schránky
Otevřu email od odesílatele czechpoint.cz, klepnu na aktivační odkaz, opíšu, ofotím a důkladně si uložím jméno a heslo, protože heslo už se znova nezobrazí!

Přihlášení
Otevřu
https://www.mojedatovaschranka.cz/
Zadám přihlašovací údaje, vyplním ověřovací kód a přihlásím se. Změním heslo a důkladně si ho zapíšu.
Teď mám aktivní datovou schránku, můžu se z ní klidně odhlásit a jít na registrační formulář plátce DPH.Kontrola nastavení počítače
Otevřu Daňový portál:
http://www.daneelektronicky.cz/
Kliknu na:
Elektronická podání pro finanční správu
Vyberu:
Kontrola nastavení počítače, nainstaluju pluginy a certifikáty, povolím popup okna z *.mfcr.cz.
Když je vše OK, pokračuji s registracíRegistrace plátce DPH
Otevřu Daňový portál:
http://www.daneelektronicky.cz/
Kliknu na:
Elektronická podání pro finanční správu
Kliknu na:
Elektronické formuláře
Sjedu dolů, k sekci Registrace.Otevření formuláře
Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1.2015 (EPO2)
Vyplním všechny povinné položky formuláře.
Mezi stránkami se pohybuju pomocí modrého menu vpravo.Pokyny k položkám registračního formuláře
Vyberu finanční úřad podle trvalého bydliště (to co mám v občance)
Adresa místa pobytu fyzické osoby: Trvalé bydliště. To co máte v občanském průkazu.
Skutečné sídlo: Můžu si vybrat, jestli uvedu Trvalé bydliště nebo adresu Provozovny. Bude mi tam chodit pošta.
Vyplním Telefon
Nevyplňuji Podepisující osobu ani Fyzickou osobu oprávněnou k podpisu.
Důvod registrace: §6
Částka obratu za 12 měsíců: Počítá se za měsíce, kdy jsem ty zakázky plnil. Bez ohledu na to, kdy jsem na ně vystavoval faktury, kdy byly splatnosti faktur a kdy mi skutečně přišly peníze na účet.Kontrola formuláře
Po vyplnění je možné zobrazit Protokol chyb a opravit formulář.Uložení a odeslání
Když je vše v pořádku, po kontrole formuláře je možné:
Uložit rozpracovaný formulář
Uložení k odeslání do datové schránky
Odeslat do datové schránky (to je nejlepší).Po odeslání formuláře musím
uložit si soubor s potvrzením odeslání.
Uložit odeslaný formulář.
Uložit potvrzující kód.
Uložit přístupové jméno a heslo pro sledování odeslané zprávy.

Užitečné odkazy

Přihlášení do datové schránky
https://www.mojedatovaschranka.cz/

Oficiální rozcestník datových schránek
https://www.datoveschranky.info/

Finanční správa - oficiální
http://www.financnisprava.cz/Paragraf duvodu – prekroceni obratu:
http://www.jakpodnikat.cz/obrat-registrace-platce-dph.php
§ 4a