Tuesday, April 09, 2019

Evernote autocorrect autocomplete fixed for Samsung keyboard


Problem

Using Evernote with autocomplete or autocorrect causes issues. Text appears twice and becomes mangled.Environment

Samsung Galaxy  S5 Neo
Android 5
Android 6 (both versions affected)
Samsung keyboard
Keyboard swipe: Continuous input
EvernoteSolution

Go to:

/ Settings / Language and Input / Samsung Keyboard

Set following features on:

Predictive text On
Auto capitalise On
Auto spacing On
Auto punctuate OnNote

Setting "Auto spacing On" seems mandatory to solve the issue.

Thursday, March 30, 2017

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob 2016

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob 2016

Otevřu
Portál daňové správy

Klepnu na
Elektronická podání pro finanční správuOtevřu formulář
Daň z příjmů fyzických osob - od roku 2013 včetně (EPO2)Otevřít Průvodce

Úvodní stránka
zaškrtnu:
informace o poplatníkovi
(default, povinné)
příjmy ze samostatné činnosti (§7 zákona)
(IČO)
nezdanitelné části základu daně podle § 15 zákona a položky odčitatelné od základu daně dle § 34 zákona
(úroky z hypotéky)
slevy na dani podle § 35, § 35a, 35b nebo §35ba odst. 1 zákona
(základní nezdanitelná položka na poplatníka)Zpřesňující stránka

zaškrtnu:
Uplatňuji výdaje procentem z příjmů
Údaje o výši úroků (hypotéka)

Údaje o slevě podle §35 odst. 1 zákona
Údaje o slevě podle § 35 odst.6 až 8, § 35a nebo 35b zákonaZáhlaví DAP DPF - ZO 2013 a vyšší

řádné

ostatní prázdné:
04 Kód rozlišení typu DAP
 - prázdné
05 prázdné
atd. prázdnéIdentifikace daňového subjektu

01 Daňové identifikační číslo
(rodné číslo)
Rodné čísloÚdaje o fyzické osobě
Adresa bydliště(trvalého pobytu) k poslednímu dni kalendářního roku
 - prázdné
Adresa pobytu na území České republiky
 - prázdné, pouze pro ne-rezidenty ČR§ 7 - Hlavní činnost
PROGRAMOVÁNÍ

Sazba výdajů % z příjmů
60

§ 7 - Doplňující údaje
 - nic, prázdné

Údaje o samostatné činnosti (2013: o podnikání)
zahájení
 - nic
Počet měsíců činnosti
12§ 15 - Nezdanitelné části základu daně 1/2
 - hypotéka
47 Počet měsíců : 12
47 Odst. 3 a 4 zákona: (odečet úroků z hypotéky)§ 35 a § 35ba - Slevy podle § 35 a § 35ba
- nicPlacení daně
85 Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem = Zálohy daně (2 * 40% z loňska)
 - když jsem platil zálohy
 - ostatní prázdnéZávěrečná stránka vyplnění formuláře

Přílohy DAP
Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši zaplacených úroků (2013-2015: o výši úroků) z tohoto úvěru (?)Daňová zátěž (pro zajímavost)

(ř.85+ř.91)/ř.101 =
(zaplaceno+doplatek)/příjmy
pozn.: to je ale jen daň, pak ještě soc. a zdrav.Záloha daně z příjmu

Platím 2x ročně:
15. 6.
15. 12.
40% z řádku 74 zaokrouhleno na 100 Kč nahoru

tj.:
(řádek 74) * 0.4 zaokrouhlit na 100 Kč nahoru

např:
řádek 74 = 10 200 Kč
10 020 * 0.4 = 4080 Kč

po zaokrouhlení na celé 100 Kč nahoru:
4100 Kč

Saturday, August 13, 2016

Git Eclipse TFS 401 403 Unauthorized


Problem:
Eclipse Git plugin eGit used with TFS (Team Foundation Server) causes authentication error:
401 or 403 UnauthorizedConsequences:
Unable to validate SSL certificate.
Unknown certification authority.
SSL verification disabled.Solution:
To make command line Git working:
Open: Edit Environment Variables For Your Account
Set user environment variable:
GIT_SSL_NO_VERIFY=trueTo make eGit working, open Eclipse menu:
/ Window / Preferences / Team / Git / Configuration

Open tab User Settings:
Location: D:\.gitconfig
[http]
          sslVerify = true
[credential]
            helper = wincred

Open tab System Settings:
Location: C:\software\git\mingw64\etc\gitconfig
[credential]
            helper = managerDetails explained:
Due to issue jGit, eGit has to be configured as "sslVerify = true" to work properly. Otherwise causes "401 Unauthorized".
Command line Git needs "sslVerify = false", that is exactly oposite than eGit configuration. Fortunately, this directive can be overriden later by environment variable "GIT_SSL_NO_VERIFY=true".
Problem solved.

Thursday, June 02, 2016

Android Device manager Samsung reset factory defaults

Google Android Device manager and Samsung Find My Mobile - reset to factory defaults These options are valuable in case you lose your device.Google - Android Device manager

Go to Google Play
On right top corner click Settings gear button
Choose Android Device Manager
Sign in
Map will appear and system will start locating your Android device.
Options are:

Ring = will ring your device at full volume for 5 minutes.
Lock = will lock your device.
Erase = will erase your data and perform factory reset.Samsung - Find My Mobile

You can also use Samsung Find My Mobile service. Sign in with your Samsung account, then you have similar options:

Ring my device
Lock my device
Wipe my device
Find My Mobile = this is on left top corner arrow
Sunday, May 01, 2016

Windows must-have tools - when reinstalling


Basic:

Avast antivirus
uncheck:
/ Avast / Settings (right top gear) / General / Privacy / Participate in data sharing
md5sum for Windows
Firefox
Chrome (Lightsaber Escape?)
SysInternals Process ExplorerTools:

F.Lux
VLC (non https: VLC)
non https: Irfan View - download 32bit - download 64bit - (info)
non https: 7-zip
Adobe Acrobat Reader DC
WinSCP
FormApps_Signing_Extension (formulare OSVC)
Citrix receiver
Microsoft security essentials
Adobe Flash player download - system plugin download
SkypeFix Windows update:

Problem: Windows update wuauctl wuauserv 100% cpu usage.
Solution: Download Windows Update Client - rollup July 2016
Direct link for Win7 x64: Windows Update Client - Windows 7 update rollup for x64Google drive
 - about - home
 - download for PC - desktop
 - Guide get started
 - using guide
 - Guide install to PC
 - web access
 - Docs home
 - used storage
 - Chrome pluginGoogle etc
Google drive - download for PC - desktop
Google Apps
Google FormsDev:
non https: Java JDK 8 (optionally Documentation)
non https: Tomcat
non https: WinMerge - downloads
WinDiff

Android Studio Bundle - overview
 - non https: samsung galaxy s3 usb driver development
 - non https: samsung galaxy s3 usb adb driver
 - development
ConEmu
Free Commander - downloads
Garmin Express
Git Windows - Git gui
Git for Windows - Github: Git for Windows at Github
GitHub desktop
Squirrel SQL
XML Spy
TortoiseSVN - download
non https: Tigris TortoiseSVN
Tortoise Hg ...
SysInternals suite - allinOne.zip - live - live directory - utils index
CygWin for x64
non https: MinGW -  installer - https: sf installer - https: download
BitLocker – flash disk encryption for Windows
TrueCrypt - win lin openDev notes:

BitBucket
CesNet Speed Test
Others Windows updates 2:
reset updates
reset updates manually
Friday, April 01, 2016

Přehled OSVČ o příjmech a výdajích pro ČSSZ

Přehled OSVČ o příjmech a výdajích pro ČSSZOtevřít

Rozcestník tiskopisů OSVČ  (všechny roky)
Přihlásit se (přes datovou schránku)
Otevřít Přehled OSVČ 2018
Klepnout na Vyplnit tiskopis (s přihlášením) - použije se ID datové schránkyPostup vyplnění

Přihlásit se přes datovou schránku.
(Většina údajů se vyplní automaticky z datové schránky)

Do Přehledu řádku 13: Jsem povinen/povinna = zaškrtnout Ano.
Do Přehledu řádku 17: Účtování v hospodářském roce: "Ne" (ponechat)
Do Přehledu řádku 18: V roce 2018 jsem vykonával/a SVČ - zaškrtnout "jen hlavní",
"Hlavní SVČ jsem vykonával/a v měsících" - zaškrtnout "1-12".
Do Přehledu řádku 25 (dříve 26): Daňový základ = vyplnit hodnotu z daňového přiznání z řádku 45.
Do Přehledu řádku 26: 12 = počet měsíců kdy je považován za OSVČ
Do Přehledu řádku 27: 12 = aspoň po část
Do Přehledu řádku 38: Úhrn zaplacených záloh na DP (vyplnit z Inventura stavu pohledávek - Platba zálohy na DP: Celkem Kč)
Do Přehledu řádku 39: Rozdíl mezi Pojistným a Úhrnem záloh = Doplatek = Pošlu na účet ČSSZ (5.4. 2018)
Do Přehledu řádku 41: Měsíční záloha na DP = Nové pravidelné platby ČSSZ (od 1. 5. 2018)
Do Přehledu řádku 42: Měsíční pojistné na NP = zaškrtnout a vypnit 0 (nulu), když nejsem
dobrovolný účastník nemocenského pojištění (NP).

H. Výše zálohy na důchodové pojištění : zaškrtnout "Hlavní činnost"


Další info a odkazy

Pokyny pro vyplnění přehledu
Inventura stavu pohledávek - výpis, kolik jsem zaplatil a kolik mám zaplatit ČSSZ
Kontrola nastavení počítače - instalace pluginů
Do kdy vyplnit přehled? Do 1. 5. 2017 (2016)
Tiskopisy k vyplnění na PC - Rozcestník všech tiskopisů
ePortál ČSSZ


Thursday, March 31, 2016

Přehled OSVČ pro VZP o příjmech a výdajích

Přehled pro VZP
Každá zdravotní pojišťovna to má jinakOnline formulář
Na stránkách formulářů stáhnu online Přehled, otevřu si Poučení a začnu vyplňovat.

Musím podat nejpozději do 1. května nebo nejbližší pracovní den.

Řádek 1: Z daňového přiznání řádek 101
Řádek 2: Z daňového přiznání řádek 102
Řádek 4-6: 12
Řádek 6: Počet měsíců ve kterých pro osvč platil minimální vyměřovací základ: 12
Typ zálohy: zaškrtnout Výpočet

Řádek 43: Jednorázový Doplatek - zaplatím 5. 4. 2018
Řádek 51: Nové pravidelné zálohy - budu platit od 1. 5. 2018

Přehled poslat Datovou schránkou do VZP - id schránky i48ae3q (najdu na webu VZP Kontakty)