Friday, January 15, 2016

Povinnosti plátce DPH

Povinnosti plátce DPH



Co musím dodržovat:

Povinnosti plátce DPH:
http://www.jakpodnikat.cz/dph.php

Daňová evidence plátce DPH:
http://www.jakpodnikat.cz/platce-dph-danova-evidence.php
Faktura nad 10 000 Kč musí obsahovat DIČ dodavatele i původní číslo daňového dokladu dodavatele.

Daňové přiznání k DPH:
http://www.jakpodnikat.cz/dph-danove-priznani-formular.php
- Posílat každý měsíc

Posílat kontrolní hlášení k DPH:
http://jakpodnikat.cz/kontrolni-hlaseni-dph.php
- Posílat každý měsíc

Archivace dokladů:
- Archivovat 10 let daňové doklady a daňovou evidenci.

Základní sazba DPH:
21%

Mám nárok na odpočet DPH:
Jenom s platným daňovým dokladem
Musí to být pro účely podnikání
Uvedu do v Daňovém přiznání, nesmím to uvést pozdě, tj. promlčet. Nejpozději do 3 let, pak to neplatí.
Můžu uvést i faktury placené až 12 měsíců před registrací k DPH.
Můžu uvést i faktury placené z cizího účtu, když je to opravdu pro mé podnikání.
http://www.jakpodnikat.cz/narok-na-odpocet-dph.php

Kam platit:
Na svůj příslušný Finanční úřad - číslo účtu v přehledu, variabilní symbol = DIČ bez "CZ"



Zdroje:
http://www.jakpodnikat.cz/dph.php - povinnosti plátce DPH

https://www.idoklad.cz/blog/musim-se-stat-platcem-dph-co-ted

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady - přehled finančních úřadů a jejich datových schránek

Musím plnit
povinnosti plátce DPH:
http://www.jakpodnikat.cz/dph.php

Seznam tiskopisů
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

No comments: