Thursday, March 30, 2017

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob 2016

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob 2016

Otevřu
Portál daňové správy

Klepnu na
Elektronická podání pro finanční správuOtevřu formulář
Daň z příjmů fyzických osob - od roku 2013 včetně (EPO2)Otevřít Průvodce

Úvodní stránka
zaškrtnu:
informace o poplatníkovi
(default, povinné)
příjmy ze samostatné činnosti (§7 zákona)
(IČO)
nezdanitelné části základu daně podle § 15 zákona a položky odčitatelné od základu daně dle § 34 zákona
(úroky z hypotéky)
slevy na dani podle § 35, § 35a, 35b nebo §35ba odst. 1 zákona
(základní nezdanitelná položka na poplatníka)Zpřesňující stránka

zaškrtnu:
Uplatňuji výdaje procentem z příjmů
Údaje o výši úroků (hypotéka)

Údaje o slevě podle §35 odst. 1 zákona
Údaje o slevě podle § 35 odst.6 až 8, § 35a nebo 35b zákonaZáhlaví DAP DPF - ZO 2013 a vyšší

řádné

ostatní prázdné:
04 Kód rozlišení typu DAP
 - prázdné
05 prázdné
atd. prázdnéIdentifikace daňového subjektu

01 Daňové identifikační číslo
(rodné číslo)
Rodné čísloÚdaje o fyzické osobě
Adresa bydliště(trvalého pobytu) k poslednímu dni kalendářního roku
 - prázdné
Adresa pobytu na území České republiky
 - prázdné, pouze pro ne-rezidenty ČR§ 7 - Hlavní činnost
PROGRAMOVÁNÍ

Sazba výdajů % z příjmů
60

§ 7 - Doplňující údaje
 - nic, prázdné

Údaje o samostatné činnosti (2013: o podnikání)
zahájení
 - nic
Počet měsíců činnosti
12§ 15 - Nezdanitelné části základu daně 1/2
 - hypotéka
47 Počet měsíců : 12
47 Odst. 3 a 4 zákona: (odečet úroků z hypotéky)§ 35 a § 35ba - Slevy podle § 35 a § 35ba
- nicPlacení daně
85 Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem = Zálohy daně (2 * 40% z loňska)
 - když jsem platil zálohy
 - ostatní prázdnéZávěrečná stránka vyplnění formuláře

Přílohy DAP
Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši zaplacených úroků (2013-2015: o výši úroků) z tohoto úvěru (?)Daňová zátěž (pro zajímavost)

(ř.85+ř.91)/ř.101 =
(zaplaceno+doplatek)/příjmy
pozn.: to je ale jen daň, pak ještě soc. a zdrav.Záloha daně z příjmu

Platím 2x ročně:
15. 6.
15. 12.
40% z řádku 74 zaokrouhleno na 100 Kč nahoru

tj.:
(řádek 74) * 0.4 zaokrouhlit na 100 Kč nahoru

např:
řádek 74 = 10 200 Kč
10 020 * 0.4 = 4080 Kč

po zaokrouhlení na celé 100 Kč nahoru:
4100 Kč