Thursday, March 30, 2017

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob 2016

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob 2016

Termíny
Do kdy vyplnit DP?
Podání DP s předstihem - DS pořádá výjezdy


Přihlásím se do DIS
(pak se mi většina údajů vyplní sama, samo se to uloží, samo podepíše, samo odešle)

Otevřu
Portál daňové správy 

Klepnu na
pak
Elektronické formuláře

Na stránce
Vyberu 
Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů fyzických osob - od roku 2021 včetně

info: info k dani
návod: návod na peníze.czOtevřít Průvodce

Úvodní stránka
zaškrtnu:
informace o poplatníkovi
(default, povinné)
příjmy ze samostatné činnosti (§7 zákona)
(IČO)
nezdanitelné části základu daně podle § 15 zákona a položky odčitatelné od základu daně dle § 34 zákona
(úroky z hypotéky)
slevy na dani podle § 35, § 35a, 35b nebo §35ba odst. 1 zákona
(základní nezdanitelná položka na poplatníka)Zpřesňující stránka

zaškrtnu:
Uplatňuji výdaje procentem z příjmů
Údaje o výši úroků (hypotéka)

Údaje o slevě podle §35 odst. 1 zákona
Údaje o slevě podle § 35 odst.6 až 8, § 35a nebo 35b zákonaZáhlaví DAP DPF - ZO 2013 a vyšší

řádné

ostatní prázdné:
04 Kód rozlišení typu DAP
 - prázdné
05 prázdné
atd. prázdnéIdentifikace daňového subjektu

01 Daňové identifikační číslo
(rodné číslo)
Rodné čísloÚdaje o fyzické osobě
Adresa bydliště(trvalého pobytu) k poslednímu dni kalendářního roku
 - prázdné
Adresa pobytu na území České republiky
 - prázdné, pouze pro ne-rezidenty ČR§ 7 - Hlavní činnost
PROGRAMOVÁNÍ

Sazba výdajů % z příjmů
60

§ 7 - Doplňující údaje
 - nic, prázdné

Údaje o samostatné činnosti (2013: o podnikání)
zahájení
 - nic
Počet měsíců činnosti
12§ 15 - Nezdanitelné části základu daně 1/2
 - hypotéka
47 Počet měsíců : 12
47 Odst. 3 a 4 zákona: (odečet úroků z hypotéky)§ 35 a § 35ba - Slevy podle § 35 a § 35ba
- nicPlacení daně
85 Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem = Zálohy daně (2 * 40% z loňska)
 - když jsem platil zálohy
 - ostatní prázdnéZávěrečná stránka vyplnění formuláře

Přílohy DAP
Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši zaplacených úroků (2013-2015: o výši úroků) z tohoto úvěru (?)Daňová zátěž (pro zajímavost)

(ř.85+ř.91)/ř.101 =
(zaplaceno+doplatek)/příjmy
pozn.: to je ale jen daň, pak ještě soc. a zdrav.Záloha daně z příjmu

Platím 2x ročně:
15. 6.
15. 12.
40% z řádku 74 zaokrouhleno na 100 Kč nahoru

tj.:
(řádek 74) * 0.4 zaokrouhlit na 100 Kč nahoru

např:
řádek 74 = 10 200 Kč
10 020 * 0.4 = 4080 Kč

po zaokrouhlení na celé 100 Kč nahoru:
4100 Kč